GAZETA PRAWNA – Jedno pojęcie, różne branże i wiele odmienności

Opublikowane w Bez kategorii

Miejsce pracy czy czas pracy to typowe przykłady zagadnień, które z uwagi na specyfikę wykonywanego zawodu są szczególnie interpretowane. Niekiedy jest to wykładnia rozszerzająca, czasem zawężająca, a jeszcze w innym przypadku mamy do czynienia z nową definicją

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.; dalej: k.p.) normuje w sposób ogólny zasady, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy. Nie zawiera przepisów konkretyzujących treść umowy o pracę w zależności do rodzaju pracy czy grupy zawodowej.

Autor: Izabela Zawacka, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…