GAZETA PRAWNA – Założenie firmy w 9. miesiącu ciąży nie pozbawi zasiłku

Opublikowane w Bez kategorii

Jest jednak warunek: działalność musi być wykonywana faktycznie – wtedy to, że działa zbyt krótko, nie będzie miało znaczenia. Regon, pieczątka, firmowe konto i tylko jedna faktura to dla ZUS za mało

Zgodnie z art. 13 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: u.s.u.s.) osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Od tego też momentu nawiązuje się stosunek ubezpieczenia społecznego, co oznacza, że ubezpieczony ma prawo do wszystkich świadczeń z zabezpieczenia społecznego związanych z wystąpieniem ryzyk ubezpieczeniowych (np. do zasiłku chorobowego na wypadek niezdolności do pracy czy zasiłku macierzyńskiego).

Autor: Izabela Zawacka, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…