GAZETA PRAWNA – Kolejka do lekarza nie usprawiedliwia nieobecności w pracy

Opublikowane w Bez kategorii

Po długotrwałym chorobowym wróciłem do pracy. Dostałem skierowanie na kontrolne badania lekarskie i zakaz pojawienia się w pracy, dopóki nie przyniosę zaświadczenia o zdolności do pracy. Z powodu kolejek zostałem przyjęty po kilku dniach. Z zaświadczeniem wróciłem do pracy, co trwało 6 dni roboczych. Po powrocie do pracy zażądano ode mnie, abym za te 6 dni wypisał urlop, ponieważ nie byłem w pracy. Czy muszę tak zrobić?

W analizowanym stanie faktycznym należy zwrócić uwagę na okoliczność, kiedy pracownik otrzymał od pracodawcy skierowanie na badania kontrolne. Innymi słowy, czy przez pracodawcę został zachowany termin pozwalający pracownikowi na umówienie wizyty lekarskiej u lekarza medycyny pracy z takim wyprzedzeniem, by badanie kontrolne zostało przeprowadzone bezpośrednio po zakończeniu zwolnienia lekarskiego. Odpowiedź na powyższe pytanie pozwoli ustalić zakres dalszych praw i obowiązków obu stron stosunku pracy dla usprawiedliwienia nieobecności pracownika przez okres 6 dni przeznaczonych na uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy.

Autor: Alicja Dobrenko, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…