GAZETA PRAWNA – Protokół powypadkowy nie wyłącza zastosowania kary

Opublikowane w Bez kategorii

Sporządzenie protokołu powypadkowego nie wyłącza zatem samo w sobie możliwości zastosowania kary porządkowej. Jeżeli jednak stwierdza on brak winy pracownika w powstaniu wypadku przy pracy, co powinno przełożyć się na wniosek o nienaruszeniu przez pracownika porządku pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, pracodawca stosując karę porządkową, musiałby dojść do wniosku przeciwnego. Musiałby być w stanie wykazać, że po stronie pracownika zachodzi chociażby najlżejszy stopień winy. W przeciwnym przypadku nie zostałyby spełnione kodeksowe przesłanki zastosowania kary porządkowej, co pozwalałoby pracownikowi na wniesienie środków zaskarżenia.

Autor: Alicja Dobrenko, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…