RZECZPOSPOLITA – Nierzetelna ewidencja na ryzyko szefa

Opublikowane w Bez kategorii

Jeżeli z powództwem o zapłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe wystąpi osoba, która była zatrudniona w firmie, gdzie zaniedbywano obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z czasem pracy, to na pracodawcę przechodzi ciężar dowodu, że te pieniądze jej się nie należą.

Takie stanowisko wyraził  Sąd Okręgowy w Poznaniu w wyroku z 23 maja 2014 r. (VI Pa 150/14).

Komentarz do wyroku: Piotr Nietrzpiel, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…