GAZETA PRAWNA – Blankietowa zgoda na dokonywanie potrąceń z pensji jest nieważna

Opublikowane w Bez kategorii

Na wstępie wskazać należy, iż pracownicy związani umową o wspólnej odpowiedzialności za mienie powierzone nie ponoszą odpowiedzialności solidarnej za całość szkody, lecz odpowiadają w częściach określonych w umowie. Każda zaś zmiana w składzie pracowników objętych taką umową wymusza zawarcie nowej umowy. Należy przy tym pamiętać, że wspólna odpowiedzialność materialna zostaje uchylona, jeżeli w warunkach wcześniej wskazanych nowa umowa nie zostanie zawarta.

Autor: Alicja Dobrenko, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…