GAZETA PRAWNA – Pracodawca może rozwiązać umowę z chorowitym pracownikiem

Opublikowane w Bez kategorii

Zgodnie z art. 53 par. 5 k.p. pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 53 k.p. zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn. Przepis ten ma zastosowanie do każdego pracodawcy, dotyczy więc także małych zakładów. Powstaje pytanie, czy pracownik ma roszczenie o ponowne nawiązanie stosunku pracy, czy też jest to uzależnione wyłącznie od „możliwości” pracodawcy.

Autor: Izabela Zawacka, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…