Dr Marcin Wojewódka i Anna Wijkowska na międzynarodowej konferencji Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych

Opublikowane w Aktualności

W dniach 16-17 października 2014r. mec. Marcin Wojewódka i mec. Anna Wijkowska wezmą udział w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych.

Celem konferencji jest ocena wpływu wybranych procesów demograficznych takich jak starzenia się społeczeństwa w krajach rozwiniętych gospodarczo oraz migracja zarobkowych, na funkcjonowanie systemu emerytalnego, systemu opieki zdrowotnej oraz polityki rodzinnej.

Problematyka konferencji obejmuje m.in. następujące obszary tematyczne: Konstrukcja systemu emerytalnego w Polsce oraz w innych krajach, Modele systemów emerytalnych, Starzenie się społeczeństwa a system emerytalny, Procesy migracyjne a system emerytalny, Perspektywy zmian w systemach emerytalnych, Szanse i zagrożenia dla systemów emerytalnych, Aspekty prawne i organizacyjne zabezpieczenia społecznego.

Dr mec. Marcin Wojewódka wystąpi 16 października 2014r. z tematem Uwagi dotyczące warunków uczestnictwa obywateli krajów unii europejskiej w pracowniczym programie emerytalnym prowadzonym zgodnie z ustawą o pracowniczych programach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 roku.

Mec. Anna Wijkowska wystąpi 17 października 2014r. z tematem PPE – QUO VADIS.

Konferencja jest organizowana przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

 
Więcej informacji o konferencji na stronie kne.put.poznan.pl/mke2014/