Urlop na żądanie. Kiedy i jak go zgłosić?

Opublikowane w Bez kategorii

– Przepisy Kodeksu pracy nie precyzują w jakiej formie należy zgłosić wniosek o udzielenie urlopu na żądanie ani w jakim terminie – wyjaśnia mecenas Grzegorz Trejgel. Oznacza to, że można o tym poinformować pracodawcę osobiście, ale również telefonicznie, drogą elektroniczną lub nawet przy pomocy SMS. – Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika jednak, iż pracownik powinien zgłosić chęć korzystania z urlopu na żądanie najpóźniej przed rozpoczęciem swojej pracy w danym dniu.

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…