Okres wypowiedzenia umowy o pracę. Sprawdź, od czego zależy

Opublikowane w Bez kategorii

Okres wypowiedzenia nie może być skrócony przez pracodawcę. – Pracodawca może skrócić jedynie ustawowy, trzymiesięczny okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony do jednego miesiąca w przypadkach określonych w Kodeksie pracy – wyjaśnia mecenas Grzegorz Trejgel, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy. – Zalicza się do nich wypowiedzenie przez pracodawcę z powodu ogłoszenia upadłości, likwidacji pracodawcy lub z innych przyczyn niedotyczących pracowników.

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…