Urlop okolicznościowy. Zobacz, kiedy przysługuje

Opublikowane w Bez kategorii

– Urlop okolicznościowy nie musi być wzięty dokładnie w dniu wystąpienia zdarzenia na które zwolnienie takie przysługuje – tłumaczy mecenas dr Marcin Wojewódka, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy. Aby uzyskać taki urlop pracownik musi wystąpić z wnioskiem do pracodawcy, który co do zasady nie ma prawa odmówić zatrudnionemu tego świadczenia. – Odmowa udzielenia zwolnienia będzie mogła nastąpić tylko jeśli jest to ewidentne nadużycie ze strony pracownika, na przykład wniosek jest złożony w kilka tygodni po pogrzebie – wyjaśnia mecenas Wojewódka. – Brak bowiem podstawy do udzielenia takiego płatnego zwolnienia z pracy. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, aby pracodawca przyznał go w większym wymiarze, jeśli uzna to za stosowne oraz rozszerzyć zakres okoliczności, w których taki urlop przysługuje.

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…