RZECZPOSPOLITA – Zarobki prokurenta wolne od ZUS

Opublikowane w Bez kategorii

Prokurent pozostający jednocześnie w stosunku pracy ze spółką, w której pełni swoją funkcję, nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. Jego wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji nie stanowi więc podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia.

Tak stwierdził Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie w decyzji 875/2014 z 23 lipca 2014 r. (WPI/ 200000/43/875/2014).

Komentarz do decyzji: dr Marcin Wojewódka, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…