Dr Marcin Wojewódka i Anna Wijkowska na międzynarodowej konferencji Reemigracja obywateli polskich – problemy prawne i społeczne

Opublikowane w Aktualności

5 września 2014r. mec. Marcin Wojewódka i mec. Anna Wijkowska wzięli udział w międzynarodowej konferencji pt. Reemigracja obywateli polskich – problemy prawne i społeczne, organizowanej przez FreSsco (Free movement of workers and Social security coordination) przy współpracy z polskim ekspertem, prof. Getrudą Uścińską z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Mec. Marcina Wojewódki wystąpił z tematem dotyczącym Konsekwencji nowej dyrektywy PE/Rady nr 2014/50/UE dotyczącej poprawy przenoszenia uprawnień pracowników do dodatkowych emerytur. Skutki dla Polski. 

FreSsco to sieć niezależnych ekspertów w dziedzinie swobodnego przepływu pracowników i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, finansowana przez Komisję Europejską, obejmująca 28 krajów UE.

 
Plan konferencji dostępny jest na stronie www.ipiss.com.pl.