RZECZPOSPOLITA – W toku postępowania nie można wskazać nowych przyczyn rozwiązania umowy

Opublikowane w Bez kategorii

W oświadczeniu o rozwiązaniu umowy w trybie dyscyplinarnym pracodawca powinien należycie skonkretyzować czyn pracownika. Jeśli nie wskaże konkretnej przyczyny, nie może uzupełnić czy zmodyfikować przyczyn rozwiązania umowy o pracę po wniesieniu przez zwolnionego powództwa o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie. Nie jest natomiast ważne, dlaczego kwalifikuje dany czyn jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Tak uznał Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z 25 lutego 2014 r. (VII Pa 348/13).

Komentarz do wyroku: dr Marcin Wojewódka, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…