GAZETA PRAWNA – Outsourcing

Opublikowane w Bez kategorii

Rozważenie ryzyk i zagrożeń związanych z pracą tymczasową oraz outsourcingiem pracowniczym, jak również umiejętne zapobieganie im zawczasu pozostaje istotnym zadaniem każdego pracodawcy, który zamierza korzystać z elastycznych form kształtowania struktury zatrudnienia. W ostatnim czasie prasa donosi o problemach podmiotów gospodarczych, które transferowały pracowników do agencji zatrudnienia, które nie opłacały składek na ubezpieczenia społeczne. Wskutek tego ZUS zapowiada dochodzenie zaległych składek od podmiotów, które korzystały z outsourcingu pracowniczego.
Czy ZUS rzeczywiście ma ku temu podstawy?

Autor: Izabela Zawacka, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…