RZECZPOSPOLITA – Te same fakty, dwa różne procesy, ale podobne oceny i wyroki

Opublikowane w Bez kategorii

Nieuzasadnione rozwiązanie przez pracownika angażu z winy pracodawcy na mocy art. 55 § 11 k.p. nie pociąga za sobą skutków, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez szefa za wypowiedzeniem.

Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 6 lutego 2014 r. (II PK 199/13).

Komentarz do wyroku: Grzegorz Trejgel, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…