RZECZPOSPOLITA – Umowa nie zmieni właściwości miejscowej sądu pracy

Opublikowane w Bez kategorii

Strony stosunku pracy nie mogą zapisać w umowie, że spory pracownicze będzie rozstrzygał inny niż właściwy miejscowo sąd pracy.

Takie konkluzje zawiera postanowienie Sądu Najwyższego z 13 lutego 2014 r. (II PZP 1/13).

Komentarz do wyroku: Adrian Prusik, aplikant radcowski

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…