RZECZPOSPOLITA – Składki społeczne od jednego z kilku zleceń

Opublikowane w Bez kategorii

Osoba, która pracuje na podstawie kilku umów-zleceń zawartych z jednym podmiotem, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu pierwszego kontraktu, jeśli zakres przedmiotowy tych umów się nie pokrywa (nie jest tożsamy). Dotyczy to również tych miesięcy, za które wykonawca nie otrzymał wynagrodzenia z tej umowy.

Tak uznał ZUS Oddział w Gdańsku w decyzji nr 181 z 19 maja 2014 r. (DI/100000/43/369/ 2014).

Komentarz do decyzji: dr Marcin Wojewódka, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…