RZECZPOSPOLITA – Polisa finansowana przez szefa wolna od składek

Opublikowane w Bez kategorii

Opłacane przez pracodawcę składki za pracowników objętych ubezpieczeniem na życie są zwolnione z obciążeń na ubezpieczenia społeczne, jeśli zatrudnieni ponoszą częściową odpłatność, a świadczenie to zostało umocowane w zakładowym regulaminie wynagradzania.

Tak uznał ZUS Oddział w Gdańsku w decyzji nr 168 z 15 maja 2014 r. (DI/100000/43/ 392/2014).

Komentarz do decyzji: dr Marcin Wojewódka, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…