GAZETA PRAWNA – Pracownik z przetargu? Tak, ale są ograniczenia

Opublikowane w Bez kategorii

"W analizowanym przypadku mamy do czynienia z klasycznym outsourcingiem usługi, czyli jej wykonywaniem przez podmiot trzeci na rzecz zakładu pracy za wynagrodzeniem na podstawie umowy cywilnoprawnej. Dla ustalenia, czy osoby fizyczne świadczą pracę na rzecz zakładu outsourcingującego usługę, znaczenie będzie miało to, czy ich relacja z tym podmiotem spełnia wszystkie cechy stosunku pracy z art. 22 k.p., przede wszystkim czy podlegają oni zwierzchnictwu pracownika tego zakładu, czy też zwierzchnictwu firmy, z którą mają podpisaną właściwą umowę. "

Autor: Izabela Zawacka, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…