RZECZPOSPOLITA – Przy mieniu powierzonym wystarczy wykazać szkodę

Opublikowane w Bez kategorii

Jeżeli szef udowodni uszczerbek w firmowym sprzęcie, który prawidłowo przekazał pracownikowi, zapewniając mu warunki umożliwiające jego ochronę, to w razie ubytku domniemywa się winę etatowca w związku z niewykonywaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków służbowych. Z faktu prawidłowego powierzenia mienia wynika, że ujawnione w nim braki są następstwem zaniedbań pracownika.

Tak orzekł Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku z 16 stycznia 2014 r. (VIII Pa 140/13).

Komentarz do wyroku: Aleksandra Ślaska, prawnik

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…