RZECZPOSPOLITA – Albo ulga na ZUS, albo interes z byłym szefem

Opublikowane w Bez kategorii

Przedsiębiorca traci prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy (nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia), gdy chociaż jedna czynność, jaką wykonuje w zakresie działalności na rzecz byłego pracodawcy, jest tożsama z obowiązkami, jakie dla niego świadczył w czasie trwania stosunku pracy.

Tak uznał ZUS oddział w Lublinie w decyzji 381 z 11 kwietnia 2014 r. (WPI/200000/43/ 381/2014).

Komentarz do decyzji: dr Marcin Wojewódka, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…