RZECZPOSPOLITA – Strajk bez zakończonych rokowań jest legalny

Opublikowane w Bez kategorii

Jeżeli strony nie uzgodniły wspólnej treści protokołu rozbieżności, można było w nim umieścić odrębne ich stanowiska. To pracodawca odpowiada za jego brak.

On musi podjąć i prowadzić rokowania, a jednocześnie jako strona profesjonalna powinien mieć odpowiednią wiedzę o sposobie zachowania przy prowadzeniu sporu zbiorowego lub skorzystać z pomocy profesjonalisty.

Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 16 października 2012 r. (I ACa 540/12).

Komentarz do wyroku: Alicja Dobrenko, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…