RZECZPOSPOLITA – Wszystkie świadczenia na pożegnanie wolne od ZUS

Opublikowane w Bez kategorii

Każdą odprawę wypłacaną na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych można zwolnić z podstawy wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.

Podstawy wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia nie stanowią: równowartość wynagrodzenia za okres wypowiedzenia umów o pracę, odprawa wypłacona pracownikom na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych, dodatkowa odprawa wypłacona pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w zakresie przeprowadzonych u wnioskodawcy zwolnień grupowych na mocy porozumienia w sprawie zwolnień grupowych, dodatkowa odprawa wypłacona pracownikom z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Tak uznał lubelski oddział ZUS w decyzji 201 z 3 marca 2014 r. (WPI/200000/43/201/2014).

Komentarz do decyzji: dr Marcin Wojewódka, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…