RZECZPOSPOLITA – Ustalenia między stronami ważniejsze niż sprzeciw etatowca

Opublikowane w Bez kategorii

Rozwiązanie umowy o pracę na skutek odmowy przyjęcia przez podwładnego nowych warunków zatrudnienia będzie równoznaczne z rozwiązaniem angażu z przyczyn go niedotyczących tylko wtedy, gdy wypowiedzenie zmieniające narusza umowę społeczną.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 14 listopada 2013 r. (II PK 38/13).

Komentarz do orzeczenia: Izabela Zawacka, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…