RZECZPOSPOLITA – Pensja prezesa bez składek

Opublikowane w Bez kategorii

Członek zarządu pełniący funkcję wyłącznie na podstawie powołania dokonanego w myśl przepisów kodeksu spółek handlowych nie podlega ubezpieczeniom społecznym ani zdrowotnemu. Istotną rolę odgrywa to, że taka osoba nie zawarła ze spółką dodatkowo umowy o pracę ani kontraktu cywilnoprawnego o świadczenie usług.

Tak potwierdził ZUS Oddział w Lublinie w decyzji 169/2014 wydanej 21 lutego 2014 r. (WPI/200000/43/ 169/2014).

Komentarz do decyzji: dr Marcin Wojewódka, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…