RZECZPOSPOLITA – Szefa bez kompetencji też trzeba słuchać

Opublikowane w Bez kategorii

Pracownik ma prawo kwestionować strukturę organizacyjną pracodawcy czy sposób podziału pracy, ale w stosowny sposób. Nie może przy tym odmawiać wykonywania swoich obowiązków nawet względem przełożonego , który – jego zdaniem – jest „wadliwie" powołany. A uzasadnione stosowanie wobec opornego kar porządkowych nie świadczy o dyskryminacji.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 10 grudnia 2012 r. (I PK 147/12).

Komentarz do orzeczenia: Izabela Zawacka, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…