RZECZPOSPOLITA – Bierność pozbawi pensji za gotowość do pracy

Opublikowane w Bez kategorii

Pracownik powinien aktywnie manifestować gotowość do świadczenia pracy. Nie może się ograniczać do biernego oczekiwania na wezwanie pracodawcy. Powinien przynajmniej co jakiś czas powiadamiać go o miejscu przebywania i możliwości wezwania do pracy, zachowując przy tym formę dostatecznie informującą o gotowości do podjęcia obowiązków. Taką formą jest też comiesięczne żądanie wypłaty wynagrodzenia z tytułu gotowości do pracy.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 14 października 2013 r. (II PK 16/13).

Komentarz do wyroku: dr Marcin Wojewódka, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…