RZECZPOSPOLITA – Nie każdy błąd płatnika oznacza zwrot nadpłaconych świadczeń

Opublikowane w Bez kategorii

ZUS, który zaniedbał wykonanie własnych działań polegających na dokładnym i merytorycznym sprawdzeniu przedkładanych dokumentów, za te zaniechania nie może obciążać strony. Nietrafny jest wówczas zarzut, że w wystawionych dokumentach w wyniku świadomego działania lub rażącego niedbalstwa podała dane istotne dla nabycia uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 20 lutego 2014 r. (III AUa 883/13).

Komentarz do wyroku: Alicja Dobrenko, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…