RZECZPOSPOLITA – Wierzytelność nie spłaci każdego długu

Opublikowane w Bez kategorii

Do stosowania innych sposobów rozliczenia się z powierzonego mienia niż zwrot w gotówce czy przelewem, czyli np. przez przelew wierzytelności, konieczna jest wyraźna zgoda pracodawcy.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 19 grudnia 2013 r. w sprawie o sygn. II PK 69/13.

Komentarz do wyroku: dr Marcin Wojewódka, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…