RZECZPOSPOLITA – Odprawa rentowa długo po rozstaniu

Opublikowane w Bez kategorii

Upływ znacznego czasu od rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę do dnia przyznania prawa do tego świadczenia nie uzasadnia odmowy prawa do odprawy rentowej pracownikom samorządowym.

Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 2 października 2013 r. (II PK 14/13).

Autor: Grzegorz Trejgel, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…