RZECZPOSPOLITA – Absolutorium uchroni prezesa przed dyscyplinarką

Opublikowane w Bez kategorii

Brak wymaganej umową spółki zgody rady nadzorczej na dokonanie czynności prawnej to ciężkie naruszenie podstawowych wymogów pracowniczych przez członka zarządu.

To konkluzje wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z 15 lutego 2013 r. (VII Pa 133/12).

Autor: Adrian Prusik, aplikant radcowski

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…