Informacja w zakresie nowych zasad doręczania przesyłek sądowych

Opublikowane w Aktualności

Od dnia 1 stycznia 2014 roku zmianie uległ sposób dostarczania przesyłek sądowych, takich jak wezwania dla stron i świadków, odpisy wyroków, apelacje i inne dokumenty, które są doręczane przez sądy powszechne. Usługi w tym zakresie będzie świadczyć Polska Grupa Pocztowa (PGP), która jesienią zeszłego roku wygrała przetarg na dwuletni kontrakt (lata 2014-15) na pocztową obsługę sądów i prokuratur.

W wyniku tej zmiany od 1 stycznia 2014 roku prokuratury i sądy powszechne, (oprócz Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego) będą korzystać z usług PGP. Firma ta w razie niedoręczenia sądowej przesyłki adresatowi, będzie wystawiać dla adresata awizo z informacją o miejscu odbioru dokumentu. Procedura doręczenia pozostaje bez zmian czyli jeśli awizo z wezwaniem dwukrotnie nie zostanie odebrane to sąd w ramach tzw. doręczenia zastępczego uzna, że adresat jest prawidłowo powiadomiony.

Zgodnie z naszą wiedzą PGP podpisała umowę z RUCH-em oraz InPostem, które mają udostępnić swoje placówki (kioski, punkty awizacyjne) oraz system dystrybucyjny. W praktyce oznacza to, że niedostarczone przesyłki sądowe będzie można odebrać placówkach tych trzech operatorów np. w kioskach RUCH-u, w salonach prasowych, a także w sklepach o różnych branżach.

W związku z powyższym rekomendujemy zwrócenie uwagi na:
•    wskazywanie prawidłowych pełnych (z kodem pocztowym i dokładnym opisem) adresów do doręczeń,  
•    ustalenie najbliższego ze względu na siedzibę punku odbioru przesyłek,
•  terminy doręczania przesyłek i kontrolę prawidłowości wypełniania dokumentów poświadczających odbiór przesyłki w przypadku jej odbioru poza lokalem firmy (np. wpisany prawidłowy termin odbioru), z uwagi na duże ryzyko popełniania błędów przez osoby znajdujące się w takich punktach odbioru korespondencji.

Zwracamy uwagę, iż powyższe nie oznacza, iż kierowanie korespondencji zwrotnej do sądu musi odbywać się za pośrednictwem PGP jako operatora. Przy nadawaniu przesyłek przez Państwa w dalszym ciągu prawidłowym jest korzystanie z usług Poczty Polskiej S.A. Opisana zmiana w praktyce oznacza, iż będzie można dostawać pisma procesowe dwoma kanałami – też z sądu – za pośrednictwem PGP, a inną  korespondencję  np. od pracowników czy ich pełnomocników na dotychczasowych zasadach za pośrednictwem Poczty Polskiej.