RZECZPOSPOLITA – Jubileusz regularny, wypłaty niekoniecznie

Opublikowane w Bez kategorii

Przy zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na ZUS od wartości nagród jubileuszowych decydujące znaczenie ma periodyczne (nie częstsze niż 
co 5 lat) nabywanie przez pracownika prawa do ich uzyskania na podstawie wewnętrznych przepisów 
u pracodawcy. Bez znaczenia 
jest data wypłaty tego świadczenia.

Potwierdził to gdański oddział ZUS w decyzji 468 z 3 grudnia 2013 r. (DI/ 100000/451/1472/2013).

Autor: dr Marcin Wojewódka, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…