RZECZPOSPOLITA – Kryterium doboru do wiadomości

Opublikowane w Bez kategorii

Pracodawca, który przy redukcji zatrudnienia z przyczyn organizacyjnych stosuje określone zasady wyboru osób 
do zwolnienia, powinien nawiązać 
do zastosowanego kryterium w taki sposób, aby pracownik wiedział, w świetle jakich mierników został oceniony i wytypowany 
do rozwiązania umowy.

Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego 
z 25 stycznia 2013 r. (I PK 172/12).

Autor: Grzegorz Trejgel, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…