RZECZPOSPOLITA – Procedura ważna, ale pomoc ważniejsza

Opublikowane w Bez kategorii

Nie można uznać, że przyznawanie pracownikom świadczeń z zakładowego funduszu socjalnego 
bez uzgodnienia z organizacją związkową stanowi wydatkowanie pieniędzy wbrew art. 8 ust. 3 
ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Tak stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 30 sierpnia 2012 r. (III APa 34/12) po ponownym rozpoznaniu sprawy wskutek wyroku Sądu Najwyższego z 8 maja 2012 r. (I PK 183/11).

Autor: Izabela Zawacka, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…