GAZETA PRAWNA – Z zasiłku chorobowego nie potrąca się wpłat na III filar

Opublikowane w Bez kategorii

Czy pracodawca może potrącać składkę dodatkową do pracowniczego programu emerytalnego (PPE) w przypadku choroby zatrudnionego?

Jest to całkowicie dobrowolna kwota opłacana przez pracownika uczestniczącego w PPE na zasadach określonych w umowie zakładowej regulującej ten program. Jest ona deklarowana przez zatrudnionego i potrącana z jego wynagrodzenia.

Autor: dr Marcin Wojewódka, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…