RZECZPOSPOLITA – Składki za luki w regulaminie

Opublikowane w Bez kategorii

Wartość pakietu kafeteryjnego przypadająca na czas pobierania zasiłku chorobowego jest wolna 

od składek, jeśli prawo do niego 

za ten okres wynika z wewnętrznych przepisów płacowych firmy.

Gdy zakładowe regulacje na to wyraźnie nie wskazują, świadczenie to należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne, Fundusz Pracy 
i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Autor: dr Marcin Wojewódka, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…