RZECZPOSPOLITA – ZUS przeciwny kreatywnej wynalazczości pracodawcy

Opublikowane w Bez kategorii

Podstawę wymiaru składek 
na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne stanowią nagrody rzeczowe przyznawane pracownikom w związku 
ze zgłaszanymi przez nich pomysłami i sugestiami poprawy warunków funkcjonowania firmy.

Potwierdził to lubelski oddział ZUS 
w decyzji 907/2013 z 4 lipca 2013 r.

Autor: dr Marcin Wojewódka radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…