RZECZPOSPOLITA – Ulga składkowa dotyczy też jubileuszówki z zarządzenia

Opublikowane w Bez kategorii

Możliwość zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne wypłaconej pracownikowi nagrody jubileuszowej przysługuje bez względu na to, czy uprawnienie do niej wynika z wydawanego corocznie zarządzanie pracodawcy, które w danym roku może wyłączać wypłatę tych świadczeń. Warunkiem jest natomiast to, aby taka periodyczna wypłata następowała nie częściej niż w okresach 5-letnich.

Potwierdził to Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku w decyzji nr 197 z 23 maja 2013 r.

Autor: dr Marcin Wojewódka radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…