RZECZPOSPOLITA – Ustawowy limit odprawy nie dotyczy zwolnienia ze składek

Opublikowane w Bez kategorii

Jedynym warunkiem koniecznym, aby odprawa pieniężna była zwolniona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (w konsekwencji też zdrowotne) jest to, aby istniał bezpośredni związek między wypłatą tego świadczenia a rozwiązaniem stosunku pracy. Bez znaczenia pozostaje wysokość tej należności. Oznacza to, że także odprawa w wysokości wyższej niż równowartość 15-krotności minimalnego wynagrodzenia jest w całości wolna od ubezpieczeniowych opłat.

Potwierdził to Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie w decyzji 676/2103 z 20 maja 2013 r.

Autor: dr Marcin Wojewódka radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…