RZECZPOSPOLITA – Daniny trzeba też odprowadzić od darowanej sumy

Opublikowane w Bez kategorii

Kwota pożyczki umorzonej byłemu pracownikowi z pieniędzy zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Potwierdził to lubelski oddział ZUS w decyzji 1399/2012 z 7 stycznia 2013 r.

Autor: dr Marcin Wojewódka radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…