RZECZPOSPOLITA – Trzy lata na walkę o akcje pracownicze

Opublikowane w Bez kategorii

Roszczenie o odszkodowanie od pracodawcy z tytułu utraty prawa do nieodpłatnego nabycia papierów wartościowych ulega przedawnieniu na podstawie art. 291 § 1 kodeksu pracy, a nie na podstawie art. 118 k.c. w związku z art. 471 k.c.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale wydanej 21 listopada 2012 r. w składzie 7 sędziów w sprawie o sygn. akt I PZP 1/12.

Autor: Izabela Zawacka radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…