RZECZPOSPOLITA – Każdy sposób dobry na dowodzenie pracy szczególnej

Opublikowane w Bez kategorii

Fakt zatrudnienia oraz świadczenia pracy – również tej w szczególnych warunkach – można wykazywać za pomocą każdego dowodu, a więc także zeznania świadków. W toku postępowania przez sądem wnioskodawca powinien, co do zasady, mieć możliwość przeprowadzenia możliwie obszernego postępowania dowodowego.

Tak wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie, III Wydział Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, z 6 września 2012 r. (III AUa 208/12).

Autor: dr Marcin Wojewódka radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…