RZECZPOSPOLITA – Dług z odszkodowania można odebrać bez tytułu egzekucyjnego

Opublikowane w Bez kategorii

Odszkodowanie należne pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na podstawie art. 55 § 1[1] kodeksu pracy (z tytułu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika) nie podlega ochronie przed potrąceniami przewidzianej w art. 87 § 1 k.p.

Taka uchwała zapadła w siedmioosobowym składzie Sądu Najwyższego 17 stycznia 2013 r. (II PZP 4/12).

Autor: radca prawny Grzegorz Trejgel radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…