Warsztat – Pracownicze Programy Emerytalne – alternatywa dla pracodawców

Opublikowane w Aktualności

Ostatnie miesiące wskazują na znaczący wzrost zainteresowania pracodawców Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (PPE). Jest to po części związane z planowanym wprowadzeniem w 2019 roku Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Dla części pracodawców PPE mogą stać się alternatywą w stosunku do obligatoryjnych PPK. Coraz więcej pracodawców interesuje się tą tematyką, szukając rzetelnej wiedzy najlepszej jakości.

Agenda Warsztatu:

SESJA I

 • System emerytalny – stan obecny i czekające nas wyzwania
 • Formy dodatkowego oszczędzania na emeryturę IKE, IKZE, PPE
 • Pomysł wprowadzenia PPK oraz jego konsekwencje dla dodatkowego oszczędzania na emeryturę
 • Praktyka rynkowa PPE w latach 1998-2018
 • Rynek dostawców PPE w 2018 roku

SESJA II

 • Schemat prawny tworzenia i funkcjonowania PPE
 • Założenie PPE oraz umowy składające się na PPE
 • Rola reprezentacji pracowników w PPE
 • Składki do PPE
 • Co się dzieje ze środkami wpłacanymi do PPE

SESJA III

 • Nadzór państwa nad tworzeniem i zarządzaniem PPE
 • Wycofanie środków z PPE
 • Obowiązki oraz ryzyka dla pracodawców związane z PPE
 • Relacja między PPK a PPE
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Kliknij, by zarejestrować się na warsztat