XI edycja Insurance Forum – dr Marcin Wojewódka moderatorem panelu poświęconego oszczędzaniu

Opublikowane w Aktualności
Insurence Forum
11 kwietnia 2018 roku dr Marcin Wojewódka poprowadzi dyskusję podczas panelu „Jak powinien wyglądać nowoczesny system emerytalny w Polsce i programy długoterminowego oszczędzania?”.

Jak powinien wyglądać nowoczesny system emerytalny w Polsce i programy długoterminowego oszczędzania?

 • Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem osobowym a sytuacja na rynku pracy
 • Oszczędzanie na emeryturę jako kluczowe wyzwanie społeczne
 • Na czym polega ta reforma?
 • Jakie są różnice między PPK a PPE?
 • Jakie problemy rozwiązuje PPK?
 • Jakie będą korzyści i zachęty do odkładania w PPK?
 • Jakie są składowe nowoczesnego systemu emerytalnego?
 • Jakie są mechanizmy jego funkcjonowania?
 • Proaktywność ubezpieczycieli w kształtowaniu polityki emerytalnej
 • Rola ubezpieczycieli na rynku długoterminowych produktów oszczędnościowych (w kontekście presji regulacyjnej / zachęt podatkowych / zrównania szans w tym wymiarze z sektorem bankowym i towarzystwami funduszy inwestycyjnych

9:45 – 10:00 Wystąpienie:

 • Grzegorz Chłopek, Prezes Zarządu, Nationale-Nederlanden PTE

Moderator:

 • Marcin Wojewódka, Radca prawny, Wojewódka i Wspólnicy Sp.k.

Prelegenci:

 • Grzegorz Chłopek, Prezes Zarządu, Nationale-Nederlanden PTE
 • Paweł Jaroszek, Członek Zarządu, ZUS
 • Artur Maliszewski, Prezes Zarządu, AXA Polska
 • Katarzyna Przewalska, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów
 • Małgorzata Rusewicz, Prezes, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych
 • Robert Zapotoczny, Kierownik Projektu, PPK PFR TFI
 • Jarosław Bartkiewicz, Prezes, Prudential
 • Ewa Radkowska-Świętoń, Prezes Zarządu, Skarbiec TFI

Więcej informacji o wydarzeniu: http://bankowosciubezpieczenia.pl