RZECZPOSPOLITA – Czarne chmury nad PPK

Opublikowane w Bez kategorii

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) nie rozwiązują problemu niskich świadczeń emerytalnych. Można z niemal całkowitą pewnością założyć, że pracownicy o niskich dochodach podejmą działania mające na celu uniknięcie PPK – uważa NSZZ Solidarność. To jeden z licznych krytycznych głosów pod adresem projektu o pracowniczych planach kapitałowych. O ile sama idea wprowadzenia PPK zbierała pozytywne opinie zainteresowanych stron, o tyle konkretne rozwiązania zamieszczone w projekcie ustawy,

przekazanym 15 lutego do uzgodnień międzyresortowych i publicznych konsultacji, nie spotkały się z pozytywnym odzewem. Z uwag, które wpłynęły do Rządowego Centrum Legislacji, wynika, że najwięcej problemów budzi brak czasu na wprowadzenie zmian, duże obciążenia dla pracodawców i pracowników, wysokie koszty dla TFI oraz konstrukcja programu, która nie rozwiąże kluczowej bolączki systemu, jaką będą głodowe emerytury dla najuboższych.

Przeczytaj cały artykuł

Komentarz dr. Marcina Wojewódki

Konsekwencje przyjęcia niektórych propozycji zmian mogą mieć istotne znaczenie dla całego systemu PPK, a także dla terminu wejścia w życie tych regulacji. Przykładowo, dopuszczenie do zarządzania PPK innych podmiotów niż obecnie planowane TFI siłą rzeczy będzie musiało prowadzić do opóźnienia startu systemu. Pytanie, czy można sobie na to pozwolić, bo w sumie od zapowiedzi wprowadzenia PPK niedługo miną dwa lata. Natomiast inne uwagi, jeśli byłyby uwzględnione, np. modyfikacja zasad naliczania składek do PPK, mogą skutkować zmniejszeniem realnego znaczenia kapitałów generowanego dzięki planom kapitałowym dla naszej gospodarki.