WYBORCZA.PL – Przez nowe składki emerytalne PiS może mieć gorszy wynik w wyborach samorządowych

Opublikowane w Bez kategorii

Rządowy pomysł na dodatkowe oszczędzanie na emeryturę krytykują zarówno związkowcy, pracodawcy, KNF, jak i ministrowie w rządzie PiS.

Reforma rządu przewiduje, że od przyszłego roku osoby zatrudnione zaczną oszczędzać na emeryturę w nowym programie – pracowniczych planach kapitałowych (PPK).

Każdy z nas będzie odkładał  na dodatkową emeryturę część pensji. A to oznacza, że mniej będziemy zarabiać. Więcej pieniędzy mamy mieć jednak na starość.

Projekt ustawy trafił do konsultacji społecznych i już pojawiły się pierwsze opinie.

Dr Marcin Wojewódka, radca prawny w Wojewódka i Wspólnicy

Analiza uwag zgłoszonych do projektu wskazuje, że praktycznie wszyscy mają do niego zastrzeżenia – czy to agendy państwowe, czy przedstawiciele pracodawców, czy też organizacje potencjalnych usługodawców.

Podniesione uwagi są różnego kalibru. Pośród nich mamy uwagi o charakterze czysto redakcyjnym czy legislacyjnym. Potwierdzają one niestety, że chyba projekt musiał być przygotowywany miejscami na kolanie.

Ale to, co o wiele istotniejsze, to uwagi merytoryczne zgłoszone np. przez KNF. I tych uwag moim zdaniem nie powinno się zignorować. Dotyczą one między innymi zdefiniowania istotnych parametrów przyszłych PPK, jak na przykład okres wypłat czy zasady polityki inwestycyjnej w ramach tzw. funduszy zdefiniowanej daty.

Zgłoszone uwagi zawierają też swoiste „kwiatki”. Każdy ciągnie sukno PPK w swoją stronę, np. zawodowy związek lekarzy oczekuje dodatkowego wynagrodzenia dla lekarza za zaświadczenie uprawniające do wypłaty środków z PPK w razie poważnego zachorowania, a SKOK-i domagają się dopuszczenia ich produktów na etapie wypłat środków z PPK.

Myślę, że w Ministerstwie Finansów będą mieli teraz niezły orzech do zgryzienia, potrzeba czasu, żeby uszeregować oraz skonfrontować wszystkie uwagi i poprawki, które często są sprzeczne ze sobą.

Powyższe nie zmienia faktu, że dodatkowe oszczędzanie na cele emerytalne w naszym kraju jest niezbędne. I bez względu na to, jak będziemy je nazywać: PPE, PPK czy jakakolwiek inna forma, jest to dla nas wszystkich, a szczególnie przyszłych pokoleń, wręcz niezbędne.

Przeczytaj cały artykuł