GAZETA PRAWNA – Zakaz handlu w niedziele. PIP i MRPiPS wyjaśniają, eksperci oceniają

Opublikowane w Bez kategorii

Art. 6 ust. 1 pkt 17 przewiduje wyłączenie obowiązywania zakazu, o którym mowa w art. 5 ustawy, w odniesieniu do środków transportu. Przepis nie wymaga przy tym, żeby były to środki transportu publicznego, czy też nie odnosi się do transportu osób. Czy zatem należy uznać, iż handel oraz czynności związane z handlem mogą być prowadzone w niedziele i święta, o ile są wykonywane w jakimkolwiek środku transportu (np. wykorzystywanym na potrzeby handlu obwoźnego bądź gdy handel odbywa się z jednostki pływającej przycumowanej do nadbrzeża)?

Izabela Dziubak Napiórkowska, radca prawny, Lider Działu Klientów Międzynarodowych: Interpretacja dotycząca zakresu dozwolonego handlu na dworcach pozostawia wciąż wiele pytań bez odpowiedzi. W wyjaśnieniach odniesiono się do definicji dworca z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, co nie stanowi uzupełnienia treści art. 6 ust. 1 pkt 13 ustawy o ograniczeniu handlu. Podkreślono konieczność kierowania się funkcją, jaką pełni dworzec, czyli obsługą podróżnych. Ta druga ustawa mówi jednak o „bezpośredniej” obsłudze podróżnych i według mnie to jest jeden z elementów wymagających wyjaśnienia. Jak rozumieć jej zakres? Sprzedaż biletu jest oczywiście bezpośrednią obsługą pasażerów, ale co ze sprzedażą drożdżówki i wafelka na drogę czy wody w butelce (półlitrowa butelka zapewne może mieścić się w definicji bezpośredniej obsługi pasażerów, ale co ze sprzedażą całej zgrzewki butelek półtoralitrowych)? W dalszym ciągu przepis ten będzie rodził pytania o możliwość obsługi osób innych niż pasażerowie. Z jednej strony brak jest narzędzi kontroli, kto jest obsługiwany i kto ma w ogóle wstęp na dworzec, a z drugiej strony sprzedaż towarów osobom z zewnątrz nie odbywa się w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą pasażerów, a więc formalnie byłaby niezgodna z ustawą. W interpretacji wskazano, że tym wyjątkiem nie są objęte placówki handlowe usytuowane w galeriach handlowych znajdujących się przy dworcach i w tym zakresie rozwiewa to wątpliwości, co do możliwości stosowania szerokiej definicji terenu dworca.

 

Przepis art. 6 ust. 1 pkt 13 dotyczy m.in. placówek handlowych na dworcach w rozumieniu ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym [t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2136 ze zm. – przyp. red.]. W jaki sposób w praktyce określić, co jest terenem dworca?

Izabela Dziubak Napiórkowska, radca prawny, Lider Działu Klientów Międzynarodowych: Wyjaśnienia w zakresie tego wyjątku od zakazu handlu w niedzielę należy ocenić pozytywnie. Rzeczywiście bowiem uzupełniają one treść dosyć lakonicznego przepisu. Ważną wskazówką interpretacyjną jest wyjaśnienie intencji ustawodawcy w tym zakresie, jaką ma być umożliwienie dokonywania zakupu w środku transportu przez pasażera. Eliminuje więc możliwość skorzystania z tego wyjątku przez np. przycumowane statki zaadaptowane do roli supermarketów. Istotne jest wskazanie na warunek, by środek transportu służył przewozowi ludzi, co powinno być jednocześnie uzupełnione stwierdzeniem, że sprzedaż towarów może się odbywać w trakcie dokonywania takiego przewozu. Zarówno sprzedaż obwoźna, jak i handel dokonywany z zaparkowanego na stałe w jednym miejscu samochodu, zgodnie z wyjaśnieniami, są wyłączone spod tego wyjątku.

 

Przeczytaj cały artykuł…